Ota yhteyt­tä

Täl­lä lomak­keel­la saat yhtey­den toi­mi­tuk­seen. Ker­ro mis­sä onnis­tuim­me ja mitä voi­sim­me teh­dä jat­kos­sa parem­min. Myös jut­tui­deat ja vin­kit ovat ter­ve­tul­lei­ta. Oli­si­ko sinul­la kiin­nos­ta­va tari­na, jon­ka haluai­sit haas­tat­te­lun muo­dos­sa jakaa Läm­möl­lä-leh­den luki­joil­le?

Kent­tä on vali­doin­ti­tar­koi­tuk­siin ja tulee jät­tää kos­ke­mat­to­mak­si.