Toi­mi­tus

Jul­kai­si­ja

Suo­men Läm­mi­tys­tie­to Oy

Osoi­te
Tek­no­bu­le­var­di 3–5, 01530 Van­taa

Puhe­lin
0400 212 446

Pää­toi­mit­ta­ja
Toni Deger­lund

Säh­kö­pos­ti
toni.degerlund@ley.fi

Toi­mi­tus

Luo­va Työ­maa Oy

Osoi­te
Ran­ta­ka­tu 3, 90100 Oulu

Tuot­ta­ja
Mar­ko Sir­viö

Puhe­lin
040 707 1491

Säh­kö­pos­ti
lammolla@tyomaa.com

Face­book
facebook.com/lammolla.fi

Media­tie­dot